انتشارات

تمام نشریات من به زبان های انگلیسی و آلمانی در دسترس هستند. من در حال حاضر در حال کار بر روی ترجمه های بیشتر به زبان های دیگر. آنچه در زبان شما آماده است در زیر ظاهر خواهد شد، برای لیست کامل لطفا به بخش انگلیسی یا آلمانی مراجعه کنید.