Wolna energia – konsultacje

Po 12 latach współpracy z twórcami wolnej energii, Harald Kautz zebrał doświadczenie potrzebne do oceny technologii wolnej energii pod względem ich potencjału ekonomicznego, wykonalności technologicznej oraz, jeśli to konieczne, dostarczenia naukowego wyjaśnienia ich działania. Ogólnie rzecz biorąc, ta naukowa ekspertyza powinna dotyczyć fizyki plazmy i/lub fizyki skalarnej.

Przez lata zdobył praktyczne doświadczenie zarówno w aplikacjach Wilhelma Reicha jak i Viktora Schaubergera.

Jednakże, to wszystko wiąże się z początkową radą: wolna energia musi być myślana poza ekonomicznym pudełkiem, ponieważ obfitość i niedobór zachowują się jak materia i antymateria.