مشاوره انرژی آزاد

پس از ۱۲ سال کار و تبادل و گفتگو با توسعه دهندگان انرژی آزاد، هارالد کائوتز تجربه مورد نیاز را جمع آوری کرده تا بتواند فناوری های انرژی آزاد را ارزیابی کند، در رابطه با پتانسیل اقتصادی آنها، و امکان ساخت تکنولوژیکی شان، و ارائه توضیحات علمی در مورد عملکرد آنها در صورت درخواست. به طور کلی، این تخصص علمی معمولا شامل دانش پلاسما و / یا فیزیک اسکالر می شود

وی طی چندین سال متوالی تجربه عملی مورد نیاز را کسب کرده، هم در رابطه با کاربردهای ویلهلم رایک و هم کاربردهای ویکتور شابرگر.

با این حال، تمامیت این موضوع با یک توصیه پایه ای و اولیه همراه است: نیاز است که در باره انرژی آزاد خارج از جعبه اقتصادی فکر شود، چرا که وفور و کمبود همانند ماده و آنتی ماده یکدیگر هستند و همینگونه عمل می کنند