О нама

Сва права резервисана.

Све мисли, доприноси, предлози, идеје, подаци, слике и графике овде објављени су, уколико није другчије назначено, интелектуална својина je Харалд Каутз-а и подлежу важећим законима о ауторским правима. Потпуно или делимично умножавање трећим лицима није дозвољено без наше дозволе. За садржај према МДСтВ одговоран: Харалд Каутз.

Обавештење о одговорности:

Упркос пажљивој контроли садржаја, не преузимамо никакву одговорност за садржај спољних веза. Оператери повезаних страница сами су одговорни за њихов садржај.

Harald Kautz

Gumtower Weg 1

16866 Gumtow OT Görike

email: kautzvella@gmail.com