עלינו

כל הזכויות שמורות.

כל המחשבות, התרומות, ההצעות, הרעיונות, הנתונים, התמונות והגרפיקה שפורסמו כאן, אלא אם כן הדבר מצוין אחרת, הקניין הרוחני של הראלד קאווץ ונתון לחוקי זכויות היוצרים הישימים. שכפול שלם או חלקי לצדדים שלישיים אסור ללא רשות. אחראי לתוכן לפי MDStV: הרלד קאווץ.

הודעת אחריות:

למרות בקרה קפדנית של התוכן, אנו לא נושאים באחריות לתוכן של קישורים חיצוניים. האופרטורים של העמודים המקושרים אחראיים אך ורק על תוכנם.

Harald Kautz

Gumtower Weg 1
Gumtow 16866

Germany

דואר אלקטרוני: kautzvella@gmail.com