در باره ما

کلیه حقوق محفوظ است

تمام نظرها، مشارکت ها، پیشنهادات، ایده ها، داده ها، تصاویر و گرافیک منتشر شده در اینجا، مالکیت معنوی هارالد کائوتز می باشد و مشمول قوانین کپی رایت قابل اجرا – . مگر در غیر این صورت نشان داده شده باشد. تکثیر کلی یا جزئی مطالب به اشخاص ثالث بدون اجازه ما مجاز نیست. مسئول محتوا با توجه به MDStV: هارالد کائوتز.

اخطاریه مسئولیت:

با وجود کنترل دقیق محتوا، ما هیچ مسئولیتی در قبال محتوای لینک های خارجی نداریم.

تنها خود گردانندگان صفحات پیوندی مسئول محتوای آنها می باشند

هارالد کائوتز

گوم تاور وگ ۱

Harald Kautz

Göriker Dorfstr. 36

D 16866 Gumtow OT Görike

Germany

ایمیل: kautzvella@gmail.com