در باره ما

در باره ما

می باشد.

تمام افکار، مشارکت ها، پیشنهادها، ایده ها، داده ها، تصاویر و گرافیک منتشر شده در اینجا هستند، مگر اینکه در غیر این صورت نشان داده شود، مالکیت معنوی هارالد کائوتز و مشمول قوانین کپی رایت قابل اجرا هستند. کل یا تکثیر جزئی به اشخاص ثالث بدون اجازه ما مجاز نیست. مسئول محتوا با توجه به MDStV: هارالد Kautz.

اخطار مسئولیت:

با وجود کنترل دقیق محتوا، هیچ مسئولیتی در مورد محتوای لینک های خارجی فرض نمی کنیم. اپراتورهای صفحات پیوندی تنها مسئول محتوای آن ها هستند.

هارالد کاوتز

گوم تاور وگ ۱

Harald Kautz

Gumtower Weg 1

D 16866 Gumtow OT Görike

آلمان  –  Germany

ایمیل: haraldkautz@gmx.de