به فن آوری های آکواریوس خوش آمدید

Dieses Bild hat ein leeres Alt-Attribut. Der Dateiname ist Arthy.jpgفناوری های دلو در سال ۲۰۰۳ توسط هارالد کائوتز تأسیس شد. در سال های اول واقعاً در مورد فناوری ها بود، به خصوص در مورد انرژی آزاد در سنت

فناوری های آکواریوس در سال ۲۰۰۳ توسط هارالد کائوتز ولا تأسیس شد. در سال های اول مطالب آن واقعاً فقط مرتبط با فناوری ها بود، به خصوص در مورد انرژی آزاد به روند ویکتور شابرگر. اما بعدها تمرکز آن گسترش یافت به درک علمی نیروی حیات، بخصوص در زمینه پراکنده سازی ابرهای مصنوعی در سنت ویلهلم رایک، و همچنین در پشتیابانی از دانش گوستاو آدولف وینتر اورکولت در توسعه کشاورزی بدون استفاده از مواد شیمیایی.

در سال ۲۰۱۲ تغییر واضحی در دیدگاه ما پدید آمد، با توجه به رقابت های شدید در زمینه دستکاری های آب و هوایی. که شرف سفری بود به اعماق سوراخ خرگوش – از دستکاری های اقلیمی گرفته، تا فعالیت های سازمان های اطلاعاتی، تا برنامه های ترانس هومن یا فرا انسانی، تا ریشه های سیستم جادوی سیاه و کنترل ذهنی ترنس هومن، تا عمق علل تاریخی دوگانگی و قطبی گرایی..

آنچه که همیشه در کار و دیدگاه ما موجود بوده و هست، تمرکز مان بر روی راه حل هاست. علاوه بر و در کنار درک علمی برنامه های ترنس هومن یا فراانسانی، پاسخ های پزشکی زیادی نیز وجود دارند برای این پرسش که چگونه بدن خودمان را از تاثیرات فناوری های نانو محفوظ نگه داریم، و درک معنوی سنت جادوی سیاه. جواب ها و راه و روش ها موجود و در دسترس هستند برای این سوال که چگونه به انسان بودن طبیعی خودمان بازگردیم.

در این صفحه شما نشریاتی را خواهید یافت- به صورت متنی، لینک به سخنرانی ها، و ارجاعات به رویدادهای در حال انجام.

و همچنین شما می توانید مشاوره های فردی را نیز رزرو کنید.